For værksteder

Login til Medlemssiden

Vil du vide mere om at være AutoMester værksted?

Bliv AutoMester

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for AutoMester Danmark ApS

Marts 2024 

 

Denne privatlivspolitik er gældende for persondata, som du opgiver til AutoMester Danmark (AM) på www.automester.dk ved tilmelding til nyhedsbreve, fordelsklub, nedbrudsforsikring, onlinebooking af service og reparation samt kontakt til AM. I denne politik kan du orientere dig om, hvordan AM indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

AM er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle der være spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til AM ved at skrive til følgende e-mail: automester@automester.dk   

Ændringer af privatlivspolitikken sker, når det er relevant. Politikken er senest ændret: 31.03.2024

Indsamling og behandling

AM indsamler og behandler personoplysninger i forskellige situationer og på forskelligt legitimt grundlag. De forskellige situationer er beskrevet nedenfor og på hvilket grundlag.

Besøg på automester.dk

Ved besøg på www.automester.dk bliver du bedt om at tage stilling til brug af cookies. Det fremgår af cookieinformationen (link), hvad du giver samtykke til. I forbindelse med dit besøg registrerer vi også din IP-adresse, browsertype m.v., som er nødvendige i forbindelse med dit besøg. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for, at du kan bruge siden, og for at vi kan tilpasse og optimere hjemmesidens funktioner. Hvis du giver samtykke til cookies, vil formålene være at kunne analysere brugen af hjemmesiden eller at kunne målrette markedsføring til dig. Samtykket kan altid trækkes tilbage / ændres via dette link.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Nyhedsbrev

Som besøgende har du mulighed for at tilmelde dig AM’s nyhedsbrev via hjemmesiden. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse dit navn og din e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Vi registrerer, hvilke nyhedsbreve du åbner samt hvilke tilbud, artikler m.v., som du klikker på.

Formålet med registreringen er at varetage vores interesse i forbindelse med at levere nyhedsbrev til dig, dokumentere dit samtykke, indgåelsen og tilbagetrækningen, samt at kunne udarbejde statistik på tilbud, artikler m.v. i de enkelte nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Fordelsklub

Som kunde på et AM-værksted har du mulighed for at tilmelde dig AM’s fordelsklub. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse dit navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer samt din bils registreringsnummer. I forbindelse med tilmelding registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du melder dig ud af fordelsklubben.

Formålet med registreringen er at administrere dine fordele i forbindelse med de enkelte nyhedsbreve, som du åbner samt at administrere andre fordele, som du via dit medlemskab, har mulighed for at gøre brug af såsom rabatter, tilbud m.m., der er på det pågældende AM-værksted, som du har valgt.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Nedbrudsforsikring

Som kunde på et AM-værksted har du mulighed for at tegne en nedbrudsforsikring. I forbindelse med tegningen skal man oplyse navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt oplyse bilens registreringsnummer, stelnr., mærke, model og 1. registreringsdato. Oplysninger registreres centralt hos AutoMester Danmark ApS, der administrerer Nedbrudsforsikringen på vegne af alle AM-værksteder.

Formålet med registreringen er at kunne oprette og administrere policer og skadesanmeldelser i kundedatabasen for AutoMester Nedbrudsforsikring. Oplysninger indgår desuden i vurderingen af policens omfang og pris. Personoplysningerne opbevares i kundedatabasen fra oprettelsen og indtil 10 år efter policen er ophørt jf. gældende forsikringsregler.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

 

Kontakt

Hvis du kontakter AutoMester Danmark ApS, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnr. / by, tlf., e-mailadresse samt andre personoplysninger, som du sender pr. mail.

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan besvare din henvendelse samt besvare spørgsmål og kommentarer, som du måtte skrive i mailen til AutoMester Danmark ApS.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Onlinebooking

Hvis du online booker en tid hos et af AM-værksteder via www.service.automester.dk/book-tid, så vil AM indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnr. / by, tlf., e-mailadresse og nummerplade. Oplysningerne sendes efterfølgende elektronisk videre til det valgte værksted, der registrerer dine oplysninger og bekræfter aftalen om tid til service eller reparation på det pågældende værksted.

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at AM og det valgte værksted kan indgå en aftale med dig om en tid på værkstedet til service og/eller reparation af din bil. AM og værkstedet er selvstændige dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

 

Legitimt grundlag

For hver af de aktiviteter, hvor AM indsamler og behandler personoplysninger om dig, er der angivet med hvilket legitimt grundlag, at det sker på. I nedenstående er grundlaget nærmere beskrevet. 

Kontrakt eller aftale (art. 6, stk. 1, litra b)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en aftale eller en kontrakt, vil behandlingen ifølge art. 6, stk. 1, litra b være nødvendig for, at AM kan opfylde eller indgå en aftale eller en kontrakt, som du er en del af. Dine personoplysninger vil være nødvendige at behandle i forhold til, at AM kan identificere dig som aftale- eller kontraktpart.

Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en retlig forpligtigelse i art. 6, stk. 1, litra c, så skyldes det, at AM er forpligtet til at overholde national eller EU-lovgivning, hvori behandlingen er personoplysninger er et krav for at identificere dig. Et krav til behandlingens karakter og længde vil fremgå af den specifikke lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Det har vi gjort for at sikre, at dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser.

Samtykke (art. 7)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, som er sket frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om, hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser AM må behandle dine oplysninger. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har som registreret nogle lovbestemte og ufravigelige rettigheder, som du kan gøre gældende over for AM. Det er også AM’s pligt at gøre dig opmærksom på dine rettigheder samt hvad den enkelte rettighed består af.

Indsigtsretten – art. 15

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger AM behandler om dig og med hvilket formål og hvor længe. Hvis du ikke selv har videregivet oplysningerne, har du også ret til at få at vide, hvis vi har modtaget dem fra andre. Under punktet ”Videregivelse af personoplysninger” kan du se, hvor og under hvilke betingelser dine personoplysninger bliver behandlet af andre.

Retten til berigtigelse – art. 16

Du har ret til at få rettet urigtige / ukorrekte oplysninger om dig. Hvis der i de oplysninger, som du har givet til AM, skulle vise sig at være en fejl, eller der er sket ændringer i dine oplysninger, skal du skrive til automester@automester.dk for at få dine oplysninger rettet. 

 

Retten til sletning – art. 17

Under punktet ”Sletning af personoplysninger” kan du se, hvornår AM sletter oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få nogle eller alle personoplysninger slettet ved tilbagetrækning af et samtykke. Ønsker du at få oplysninger slettet, skal du skrive til automester@automester.dk med anvisning af, hvilke af de oplysninger du selv har opgivet til AM, at du ønsker slettet. Ikke alle personoplysninger vil kunne slettes, da AM bl.a. af bogføringsloven er pålagt at behandle nogle personoplysninger i 5 år.

 

Retten til at begrænse behandlingen – art. 18

Du har, hvis du mener, at AutoMester Danmark ApS behandler ukorrekte oplysninger om dig, ret til at få begrænset behandlingen. Det samme gør sig gældende, hvis du mener, at AM ulovligt behandler oplysningerne, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. AM vil begrænse behandlingen til opbevaring indtil, at ukorrekte oplysninger er rettet, eller det er fastslået, hvorvidt AM’s behandling er lovlig eller ulovlig. Ønsker du at få begrænset behandlingen af oplysninger, skal du skrive til automester@automester.dk med henvisning til, hvorfor behandlingen skal begrænses.

 

Retten til dataportabilitet – art. 20

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet AM. Hvis du ønsker at få udleveret dine oplysninger, skal det ske ved at sende en anmodning pr. e-mail til følgende adresse: automester@automester.dk. Anmodningen skal indeholde oplysninger, der gør AM i stand til at identificere dig eller mulighed for at kontakte dig for at fastslået din identitet. Udleveringen vil ske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du i din gode ret kan overføre til andre dataansvarlige.

 

Retten til indsigelse – art. 21

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at AM behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering i den forbindelse. Din ret til indsigelse gælder også, hvis du mener, at AM foretager en behandling under interesseafvejningen i art. 6, stk. 1, litra f uden legitim interesse. Ønsker du at gøre din ret gældende, skal du sende en begrundelse pr. mail til: automester@automester.dk

 

Retten til at tilbagekalde samtykke – art. 7, stk. 3

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet AM til at behandle personoplysninger. Samtykket til at modtage nyhedsbreve kan trækkes tilbage ved at afmelde dig via funktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev. Har du givet samtykke i andre sammenhænge, er du blevet oplyst om, hvordan samtykke kan trækkes tilbage. Har du spørgsmål til tilbagekaldelsen af dit samtykke, kan du sende en mail til: automester@automester.dk

 

Retten til at klage – art. 77

Du har ret til at klage over AM’s behandling af dine personoplysninger. Klagens skal indgives til Datatilsynet, der er den tilsynsmyndigheder, der behandler klager vedr. behandling af personoplysninger i Danmark. Du kan læse mere om klagemulighederne på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk) eller ved at klikke på dette link (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

 

Sletning af personoplysninger

AM sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt grundlag for at behandle oplysningerne, eller når AM ikke længere er forpligtet til at behandle oplysningerne pga. anden lovgivning.

Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og funktionelle cookies, bliver automatisk senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Når samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at AM kan dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen

AM har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at foranstaltningerne forbliver passende. AM pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

AM kan i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre de forskellige indsamlings- og behandlingsaktiviteter, videregive personoplysninger til databehandlere. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, hvori det bl.a. præciseres, at behandling af data og personoplysninger kun må ske under instruks fra AM.

AM anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside samt til udsendelse af nyhedsbreve. Din e-mailadresse bliver i den forbindelse behandlet i samarbejdspartnerens system til udsendelse af nyhedsbrev med målrettet markedsføring.  

Kontaktoplysninger

AM er dataansvarlig for alle aktiviteter beskrevet under afsnittet Indsamling og behandling, og har du som registreret spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte AutoMester Danmark ApS:

AutoMester Danmark ApS
Hvidkærvej 23, D
5250 Odense SV
Tlf. 63 41 89 88 (hovednummer)

automester@automester.dk

 

Trustpilot