For værksteder

Login til Medlemssiden

Vil du vide mere om at være AutoMester værksted?

Bliv AutoMester
Standard Topimage 2X

Miljø og bæredygtighed

Hos AutoMester sørger vores værksteder for, at det miljøfarlige affald altid bliver forsvarligt håndteret. Derfor arbejder vi sammen med de bedste miljøaffaldsfirmaer i branchen, så vi sikrer korrekt håndtering af f.eks. spildolie, batterier, defekte reservedele og dæk.

Hos AutoMester værner vi om miljøet. Bl.a. bliver alle vores tryksager som plakater og brochurer altid trykt på miljøvenligt papir og vores vandflasker er lavet af 50% genbrugsplast - til gavn for dig og miljøet.

Oliefiltre 984X560

Dit brugte oliefilter gør nytte

Hos AutoMester sætter vi miljøet i højsædet. F.eks. bliver de 135.000 oliefiltre, vi skifter om året, omdannet til fjernvarme, el og genanvendelige metaller. Alle værdifulde grundstoffer bliver så vidt muligt genbrugt.

Hos os er der ikke noget, der bare bliver væk

Når du får repareret din bil hos AutoMester, kan du være sikker på, at alle de reservedele og olieprodukter, vi udskifter, bliver håndteret med omtanke. Noget af affaldet bliver f.eks. opbevaret i specialdesignede beholdere, der er under en løbende kvalitetskontrol af Teknologisk Institut. Og mest muligt bliver genbrugt – her er et par eksempler.

Olieservice

240.000 liter spildolie blev genbrugt

I 2018 blev der indsamlet mere end 240.000 liter spildolie på vores værksteder. 65% af olien blev genbrugt til ny olie. Det sparede miljøet for ca. 30% CO2* i forhold til ny olie produceret af råolie. Desuden indeholdt spildolien 5% vand, 15% gasolie, der blev brugt som brændsel i industrien, og de sidste 15% var bitumen, der indgik i asfaltproduktion. *Kilde: AVISTA OIL

Spildolie Karrusel2 640X480

135.000 oliefiltre blev til fjernvarme og genanvendelige metaller

Brugte oliefiltre betragtes som farligt affald. Derfor bliver de mere end 135.000 oliefiltre, vi indsamler årligt sendt til genbrug. Her bliver olieindholdet brændt i et højtemperatur-forbrændingsanlæg, hvor der produceres el og fjernvarme. Metallerne i filtrene bliver smeltet og genanvendt som nye råvarer.

Oliefiltre Karrusel4 640X480
Daek Lejeplads

Hvert år sender vi over 60.000 dæk retur til genanvendelse

Genbrug er ikke et nyt begreb i vores branche. Helt tilbage i 50´erne begyndte tyskerne at lave regummierede dæk, hvor en ny slidbane lægges på et brugt dæk. Dengang gjorde man det fordi, der var mangel på råvarer. I dag er motivationen, for at genbruge gamle dæk, miljøgevinsten.

Hos AutoMester får dine brugte dæk nyt liv

Hvert år sender vores værksteder mere end 60.000 dæk retur til genanvendelse. En stor del af gummimaterialet omdannes til granulat, som kan bearbejdes til nye produkter.

Faktura Miljoomkostninger

Derfor står der miljøomkostninger på din faktura

Måske har du undret dig over, hvad der gemmer sig bag posterne ”miljøafgift” og ”miljøtillæg”. Her er forklaringen. Begge poster er en synliggørelse af de omkostninger, der rent faktisk er forbundet med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af spildolie (motor- og gearolie), oliefiltre, batterier, dæk m.v. Dertil kommer udgifter til transport, håndtering, gebyrer til miljøstationer osv.

Splitblock3 2X

CO2 neutral hjemmeside

Hjemmesider udleder CO2, da der bruges strøm på de besøgendes computere og skærme samt på serverne, der hoster hjemmesiden. Hos AutoMester Danmark har vi valgt at støtte op omkring CO2-reduktion ved at gøre vores hjemmeside CO2-neutral. Så når CO2-udledningen er beregnet for hjemmesiden, laves en tilsvarende milløforbedring, som opgjort i sparet CO2, svarer til hjemmesidens CO2-udledning. På den måde skabes balance for miljøet.

Vi gør en reel forskel

I de sidste 12 måneder har vores certifikat bl.a. været med til at etablere nye vindmøller, udvikle nye vedvarende energikilder og understøtte bæredygtige indsatser i Afrikanske landsbyer – alt i alt projekter, der nedbringer den globale CO2-udledning.

Læs mere på: ingenco2.dk

Trustpilot