Generel information

AutoMester Danmark ApS er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via www.automester.dk. AutoMester Danmark ApS er et datterselskab af FTZ A/S, og alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til FTZ ved at skrive til følgende e-mail: persondata@ftz.dk 

 

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger AutoMester Danmark ApS indsamler personlige oplysninger til forskellige aktiviteter. Hvert af disse aktiviteter er beskrevet nærmere, og det er også muligt at orientere sig om rettigheder som registreret i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger:

 • Nyhedsbrev
 • AutoMester FordelsKlub
 • ServicePlatformen
 • NedbrudsForsikring
 • Rettigheder som registreret

 

Nyhedsbrev

 • Formålet: Personlige oplysninger som navn og e-mailadresse bruges til at administrere udsendelse af nyhedsbreve. Ved tilmelding til nyhedsbrev på automester.dk gives der samtykke til, at AutoMester Danmark må sende nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse. Nyhedsbrevene indeholder nyhed, tilbud, invitationer og andre kommercielle informationer fra AutoMester.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med tilmeldingen skal man oplyse navn og en e-mailadresse.
 • Bekræftelse på tilmelding / samtykke: Ved tilmelding til nyhedsbrev fremsendes en e-mail, som skal bekræftes, før tilmeldingen er gennemført.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke: Samtykket til at modtage nyhedsbrev kan altid tilbagekaldelse ved at klikke på ”Nej tak til nyhedsbrev” i bunden af ethvert nyhedsbrev. Herfra kommer man ind på en side, hvor man kan framelde sig fremtidige nyhedsbreve fra AutoMester. Fortryder man sin framelding, kan man altid tilmelde sig igen.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i AutoMester marketing samt kædechefen har adgang til personoplysninger som navn og e-mailadresse.
 • E-mailplatform: AutoMester benytter en mailplatform fra eMailPlatform til at udsende nyhedsbreve. Der er lavet en databehandleraftale med eMailPlatform.
 • Opbevaringsperiode: Oplysninger om tilmeldinger til nyhedsbrevet opbevares fra bekræftelsen af tilmelding og så længe nyhedsbrevet modtages. Efter, at modtageren har frameldt nyhedsbrevet, opbevares oplysninger i 2 år, hvor AutoMester skal kunne dokumentere et samtykke.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.


AutoMester FordelsKlub

 • Formålet: For at kunne oprette og administrere medlemsdatabasen for AutoMester FordelsKunde indsamles der via individuelt samtykke personlige oplysninger som: navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer. E-mailadressen og mobilnummeret bruges desuden til, at AutoMester Danmark sender nyhedsbreve indeholdende nyheder, tilbud, invitationer og andre kommercielle informationer fra AutoMester ud.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med oprettelse som AutoMester FordelsKunde skal man oplyse navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt bilens registreringsnummer.
 • Bekræftelse på tilmelding / samtykke: Ved tilmelding til nyhedsbrev fremsendes en e-mail, som skal bekræftes, før tilmeldingen er gennemført.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke: Som medlem af AutoMester FordelsKlub kan du altid melde dig ud igen ved at slette din FordelsKundeprofil. Samtykket til at modtage nyhedsbrev kan altid tilbagekaldelse ved at klikke på ”Nej tak til nyhedsbrev” i bunden af ethvert nyhedsbrev. Herfra kommer man ind på en side, hvor man kan framelde sig fremtidige nyhedsbreve fra AutoMester. Fortryder man sin framelding, kan man altid tilmelde sig igen.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i AutoMester marketing samt kædechefen har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer.
 • MarketingPlatform: AutoMester benytter en mailplatform fra MarketingPlatform til at udsende nyhedsbreve. Der er lavet en databehandleraftale med MarketingPlatform.
 • Opbevaringsperiode: Personoplysninger i forbindelse med oprettelsen af medlemskabet opbevares fra oprettelsen og så længe man er medlem. Når man melder sig ud af AutoMester FordelsKlub slettes alle data, herunder også personlige. Personoplysninger i forbindelse med tilmeldinger til nyhedsbrevet opbevares fra bekræftelsen af tilmelding og så længe nyhedsbrevet modtages. Efter, at modtageren har frameldt nyhedsbrevet, opbevares oplysninger i 2 år, hvor AutoMester skal kunne dokumentere et samtykke.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Online Booking – book tid

 • Formålet: Ved brug af Online Booking vil følgende personlige oplysning blive indsamlet og brugt i forbindelse med håndtering af online booking: navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med brugen af Online Booking vil man skulle oplyse: navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Indsamling som del af en aftale: Indsamlingen og brugen af personlig oplysninger på Service Platformen sker som led i indgåelse af en serviceaftale via online booking eller som led i et online køb. 
 • Adgang til personoplysninger: Ansatte i AutoMester marketing, kædechefen samt ansatte i FTZ, som servicerer Online Booking har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og mobilnummer.
 • Opbevaringsperiode: Oplysninger om online booking bliver opbevaret i systemet 14 dage efter forfaldet af bookingen, eller så længe AutoMester / FTZ har en legitim interesse heri. 
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

AutoMester NedbrudsForsikring

 • Formålet: For at kunne oprette og administrere policer og skadeanmeldelser i kundedatabasen for AutoMester NedbrudsForsikring indsamles der ved oprettelse personlige oplysninger som: navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt oplysninger om den forsikrede bil som: registreringsnummer, stelnr., mærke, model og 1. registreringsdato.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med tegning af en NedbrudsForsikring skal man oplyse navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt oplyse bilens registreringsnummer, stelnr., mærke, model og 1. registreringsdato. Herudover gemmes policen samt eventuelle skadesanmeldelser.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i AutoMester samt kædechefen har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer samt oplysninger om den forsikrede bil som registreringsnummer, stelnr., mærke, model og 1. registreringsdato. Herudover har de adgang til forsikringspolicen og skadeshistorikken for at kunne håndtere administrationen af NedbrudsForsikringen.
 • Opbevaringsperiode: Personoplysninger i forbindelse med oprettelsen af NedbrudsForsikringen opbevares fra oprettelsen og indtil 10 år efter policen er ophørt jf. gældende forsikringsreglement.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

 • Ret til indsigt: Ved henvendelse til AutoMester har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvorvidt henvendelsen drejer sig om nyhedsbrev, AutoMester Fordelskunde eller ServicePlatformen.
 • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til AutoMester vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
 • Ret til sletning: Ved henvendelse til AutoMester kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at AutoMester kan overholde en forpligtigelse, eller AutoMester har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til AutoMester pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
 • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til AutoMester har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
 • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til AutoMester kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at AutoMester ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
 • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til AutoMester kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra AutoMester i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

 


Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til FTZ på: persondata@ftz.dk 

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/kontakt