Generelle konkurrenceregler

 • Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer arrangeret af AutoMester. Alle under 18 år vil blive sorteret fra.

 • Reglerne for deltagelse fremgår af konkurrencen. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation.

 • Konkurrencerne har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod AutoMester.

 • Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er AutoMesters ejendom og må ikke overgives til 3. mand med mindre andet er aftalt.

 • Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. AutoMester forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderne af en konkurrence.

 • Præmier, der ikke er afhentet hht. afhentningsfrist, forbliver AutoMesters ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier skal der medbringes gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort. Uden gyldig billedlegitimation udleveres præmier ikke.

 • Ansatte i AutoMester eller medlemmer af dens familie må ikke deltage i konkurrencer. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens pårørende må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

 • Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene AutoMester, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder AutoMester sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

 • Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. AutoMester kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen.

 • AutoMester kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. app, hjemmeside, Facebook ect. Begrænsninger vil fremgå af konkurrencen.

 • Konkurrencedeltagere accepterer, at AutoMester må eksponere eventuelle billeder, navn og bopæl (kun by) på AutoMesters platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

 • Personlige oplysninger afgivet i forbindelse med en konkurrence opbevares af AutoMester i 3 uger efter konkurrencens afslutning. Herefter slettes alle personoplysninger i relation til konkurrencen.

 • Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

 • Ved deltagelse i en konkurrence hos AutoMester er man indforstået med konkurrencereglerne.

 • AutoMester forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. AutoMesters afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

 • Den samlede værdi af præmierne i AutoMesters jubilæumskonkurrence beløber sig til over 650.000 kr. Præmieværdien er opgjort pr. 1.1. 2018.

 

Evt. klager over konkurrencen skal senest 5 hverdage efter konkurrencens afslutning rettes skriftligt til:

AutoMester Danmark ApS
Hvidkærvej 23D
5250 Odense SV
Mrk. ”Konkurrencer”