Det koster penge at passe på miljøet

Vi skal alle bidrage for at værne om vores miljø, og det tager vi gerne del i. Derfor bruger vi hvert år mange ressourcer på at håndtere brugt spildolie, gamle dæk og reservedele. Råstofferne fra produkterne genanvendes så vidt muligt, og affaldsprodukter bortskaffes på betryggende vis. Intentionen er at fremme genbrug og undgå forurening af vores natur.

Derfor står der miljøomkostninger på din faktura

Måske har du undret dig over, hvad der gemmer sig bag posterne ”miljøafgift” og ”miljøtillæg”. Her er forklaringen. Begge poster er en synliggørelse af de omkostninger, der rent faktisk er forbundet med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af spildolie (motor- og gearolie), oliefiltre, batterier, dæk m.v. Dertil kommer udgifter til transport, håndtering, gebyrer til miljøstationer osv.

Hvert år sender vi over 60.000 dæk retur til genanvendelse

Genbrug er ikke et nyt begreb i vores branche. Helt tilbage i 50´erne begyndte tyskerne at lave regummierede dæk, hvor en ny slidbane lægges på et brugt dæk. Dengang gjorde man det fordi, der var mangel på råvarer. I dag er motivationen, for at genbruge gamle dæk, miljøgevinsten.

Hos AutoMester får dine brugte dæk nyt liv

Hvert år sender vores 420 værksteder mere end 60.000 dæk retur til genanvendelse. De bedste dæk får ny slidbane på og får nyt liv som regummierede dæk. Alt resterende gummimateriale omdannes til granulat, som kan bearbejdes til nye produkter. F.eks. stammer det underlag, du ser på mange legepladser fra udtjente bildæk. Gummigranulat indgår også i produktionen af kunstgræsbaner. Og nye produkter kommer løbende til.

Hos os er der ikke noget, der bare bliver væk

Når du får repareret din bil hos AutoMester, kan du være sikker på, at alle de reservedele og olieprodukter, vi udskifter, bliver håndteret med omtanke. Noget af affaldet bliver f.eks. opbevaret i specialdesignede beholdere, der er under en løbende kvalitetskontrol af Teknologisk Institut. Og mest muligt bliver genbrugt – her er et par eksempler.

240.000 liter spildolie blev genbrugt
I 2018 blev der indsamlet mere end 240.000 liter spildolie på vores værksteder. 65% af olien blev genbrugt til ny motorolie. Det sparede miljøet for 30% CO2 i forhold til ny motorolie produceret af råolie. Desuden indeholdt spildolien 5% vand, 15% gasolie, der blev brugt som brændsel i industrien, og de sidste 15% var bitumen, der indgik i asfaltproduktion.

135.000 oliefiltre blev til fjernvarme og genanvendelige metaller
Brugte oliefiltre betragtes som farligt affald. Derfor blev de mere end 135.000 oliefiltre, vi indsamlede sendt til genbrug. Her blev de brændt i et højtemperatur-forbrændingsanlæg, hvor der produceres el og fjernvarme. Alle værdifulde grundstoffer blev så vidt muligt genbrugt.